NOTÍCIES

ACTUALITAT DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LES EMPRESES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS

Video de presentació en el que algunes de les nostres empreses expliquen perquè estan intal·lades al nostre territori