SIMBIOSI INDUSTRIAL. EI! EMPORDÀ

PRIMER PROJECTE DE SIMBIOSI INDUSTRIAL A LES COMARQUES GIRONINES.

Els Ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret, en el marc del Pla estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació i amb el suport de la Diputació de Girona, inicien un projecte de simbiosi industrial per a les empreses ubicades als polígons industrials del territori.

Amb aquest projecte es pretén contribuir a la reducció de residus, l’aprofitament de recursos, la cooperació entre empreses i la millora de la seva competitivitat a través d’un model d’economia circular. El projecte vol identificar empreses que generin un elevat volum de residus i estudiar si aquests materials poden esdevenir subproductes d’interès per a altres empreses del territori que els puguin utilitzar com a matèria primera. L’economia circular busca un canvi en la manera de gestionar els recursos, passant del sistema lineal, pel qual els recursos s’extreuen, s’utilitzen i el residu resultat es deprecia; cap a un sistema enfocat a la gestió eficient, la reducció buscant la tendència a 0 del malbaratament de recursos, internalitzant la valorització del cost dels productes.

La Simbiosi Industrial, seria l’aplicació d’aquest lògica a l’estratègia empresarial enfocada a millorar l’eficiència en l’ús dels recursos, i per tant, a reduir costos i augmentar beneficis tot aprofitant sinèrgies entre les empreses de qualsevol sector d’activitat, mitjançant l’intercanvi de materials, energia, aigua, compartint actius, mitjans logístics... Així doncs la Simbiosi Industrial és una eina cap a l’economia circular del territori en l’àmbit de l’activitat econòmica que es desenvolupa en els Polígons i les zones d’activitat econòmica.

El projecte “Diagnosi Sectorial. Simbiosi Industrial. Ei! Empordà” inclou la identificació i elaboració d’un mapa de recursos amb potencial d'aprofitament de 130 empreses ubicades als 8 polígons dels municipis que formen part del Pla estratègic i un anàlisi més detallat de les 15 d'empreses amb major potencial amb la identificació de possibles simbiosis entre aquestes.

L’acció es desenvolupa en el marc del Pla estratègic de desenvolupament local de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret per donar suport al teixit empresarial i productiu d’aquests municipis. Aquesta és una acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local i està cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Girona en la convocatòria 2018 dels “Projectes de Suport i acompanyament a la redacció d’estudis de Planificació Estratègica”.