NOTÍCIES

ACTUALITAT DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LES EMPRESES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS

Butlletí empresarial. Nº1. Presentació marca de promoció EI!Empordà

25/05/2022

Podeu consultar el butelletí amb notícies de les empreses dels poligons. 

En el mateix butlletí podeu trobar l'enllaç per rebre'l i per donar-vos de baixa.