NOTÍCIES

ACTUALITAT DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LES EMPRESES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS

Butlletí empresarial. Nº1. Presentació marca de promoció EI!Empordà

Podeu consultar el butelletí amb notícies de les empreses dels poligons. 

En el mateix butlletí podeu trobar l'enllaç per rebre'l i per donar-vos de baixa.